τέρψαι

τέρψαι
τέρπω
delight
aor imperat mid 2nd sg
τέρπω
delight
aor inf act
τέρψαῑ , τέρπω
delight
aor opt act 3rd sg

Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες). 2014.

Игры ⚽ Поможем написать реферат

Look at other dictionaries:

  • насладити — НАСЛА|ДИТИ (5*), ЖОУ, ДИТЬ гл. 1. Сделать сладким, приятным на вкус: въ Меррѣ горкаго источника насладившемѹ ѿ камене акрофомаго водѹ на множьство источившемѹ (γλυκοναντα) ГА XIII–XIV, 178в. 2. Доставить удовольствие, усладить: и всесъжьженоѥ… …   Словарь древнерусского языка (XI-XIV вв.)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”